Softa

Tuotteiden myynti- ja vuokrausautomaattien ohjausjärjestelmä - SPMS

Järjestelmän tarkoitus on käsitellä kertynyt automaattien käyttötieto ja lähettää automaattisia raportteja sekä tuotetoimittajille että tuotteiden ostajalle. Lisäksi järjestelmä huolehtii sen että tuotteita on aina riittävästi saatavilla ja lähettää täydennystilaukset automaattisesti tuotteiden toimittajille.

Järjestelmä pitää huolen että jokaiselle tuotteelle löytyy merkintä kuka on ottanut mitä, miten monta ja milloin. Järjestelmään ladataan tuotetiedot, henkilötiedot, henkilöiden käyttämien tunnisteiden tiedot ja työnantajatiedot. Lisäksi tuote- ja henkilötietoihin voidaan lisätä projektinumero, littera, kustannuspaikka tai muu olennainen joko tuotteiden laskuttamiseen tai tuotekulujen kohdistamiseen.

Järjestelmän pystyttäminen voidaan tehdä kolmella eri tavalla.

  1. Asiakkaan omalle serverille
  2. Plug´n play ratkaisuna jossa asiakkaalta vaaditaan automaateille verkkoyhteys ja sähkö
  3. VPN-ratkaisuna jossa automaatit ovat yhteydessä keskusserverille mobiiliverkon yli

Tietokannan kokoaminen on koko käyttöönottoprosessin kriittisin vaihe ja lopputulos palvelee asiakasta juuri niin hyvin miten hyvin tiedot saadaan kerättyä. Tiedot kerätään vakiolomakkeella josta ne ajetaan suoraan järjestelmään.

Automaattien keräämien tietojen automatisoitu raportointi

Raporteille määritellään miten usein ja kenen sähköpostiin raportit menevät. Näin kenenkään muun kuin pääkäyttäjän ei tarvitse muistaa uusia salasanoja tai opetella uutta järjestelmää. Raportointityökalut ovat äärimmäisen joustavat ja mahdollistaa esimerkiksi tuotteiden kulutuksen seuraamisen useammalta kantilta. Esimerkiksi hankinta kun haluaa verrata laskuja kulutusraportteihin, luodaan toimittajakohtainen kulutusraportti, josta nähdään miten paljon minkäkin toimittajan tuotteita on käytetty määritellyssä aikayksikössä. Operatiivinen johto on yleensä kiinnostunut miten tuotteita käytetään ja voidaan verrata miten samaa tuotetta on käytetty kenenkin henkilön toimesta.

Tuotetoimittajille laitetaan niinikään omia tuotteitaan koskevat raportit sähköpostina. Esimerkiksi voidaan luoda raportti automaattikohtaisesta tilanteesta joka aamu, ja varastotasohälytysten mukaan saadaan raportti mitä muuta saman asiakkaan automaatteihin pitää täydentää.

Mediajärjestelmä tiedon tehokkaaseen jakamiseen organisaatiossa

Mediajärjestelmämme on helppo käyttää, skaalautuva ja joustava. Toimitamme tarvitattaessa pelkän mediajärjestelmän jos näyttöpuoli on jo kunnossa. Voimme liittää järjestelmän mihin tahansa kuvaa tuottavaan laitteeseen jossa HDMI- tai VGA liitäntä.

Parhaimmillaan järjestelmämme on tapauksissa jossa hajautetulle organisaatiolle pitää saada jaeltua mahdollisimman paljon tietoa mahdollisimman yksinkertaisesti

Toteutuksessa jokaiselle näytölle asennetaan oma mediasoitin joka käy hakemassa sisällön asiakkaan määrittelemin aikavälein mediajakelijalta jonka tehtävä on ohjata tuotetut sisällöt oikeille näytöille. Medijakelija järjestää käyttäjien lataamat sisällöt automaattisesti asiakkaan määrittelemään esitysjärjestykseen katkeamattomaksi sisältövirraksi.

Mediajärjestelmä osana tuoteautomaattiratkaisua

Rakennamme tuoteautomaatteja varten oman kanavan automaateista myytäviin tuotteisiin liittyvän kampanjointiin, lanseerauksiin ja muun sisällön jakamiseen näytöiltä.

Sisällön jakaminen perustuu pilvipalveluun perustettaviin mediakansioihin joihin sisältö ladataan ja esitetään näytöillä joihin kansiot on liitetty.

Olennaista tässä on se että sisällön päivittäminen on kokonaan tuotteita myyvän yrityksen käsissä sekä se, että päivittäminen on helpompaa kuin liitteen lisääminen sähköpostiin.