100% kulutustavaravaraston hallinta – takaamme 20% säästöt

100 prosentin kulutustavaran
Hamstraaminen, varastaminen, huoleton käyttö ja käyttökelpoisen tavaran pois heittäminen, tuotteiden vanheneminen sekä tavaran ostelu. Perinteisen kulutustavaravaraston haasteita kaikki. Yhteistä näille on asioille on se, että ne yleensä tulevat työnantajalle turhan kalliiksi.

White Spot tarjoaa tuoteautomaattien käyttöönottoon perustuvan ratkaisun, joka poistaa ja tekee läpinäkyväksi kaikki edellä mainitut asiat. Samaan aikaan tuotteiden saatavuus ja tuotteiden käyttöä vaativan työn tuottavuus paranee merkittävästi.

Varastohallinnan tavoitteita voi olla esimerkiksi varastotietojen muuttaminen reaaliaikaisiksi, tuotteiden henkilötason kulutusseuranta tai saada aikaan mahdollisimman isoja säästöjä kulutuksen hallinnan kautta. Tavoitteista riippumatta takaamme, että automaatteihin siirrettyjen tuotteiden kulutus pienenee pysyvästi vähintään 20 %.

Olivatpa tavoitteet mitä hyvänsä meidän tehtävämme on paitsi räätälöidä ratkaisu asiakkaan tavoitteita vastaavaksi, mutta myös todistaa se että olemme onnistuneet tehtävässämme. Tämän vuoksi tarjoamme automaatit ennen vuokraus- tai investointipäätöksiä koekäyttöön, jonka jälkeen joko jatkamme varsinaiseen käyttöönottoon tai viemme automaatit veloituksetta pois.

100 prosentin kulutustavaran 2